Projekt uvođenja ISO standarda

Naziv poziva: Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Naziv projekta: Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015

Sažetak projekta: Opći cilj projekta je povećanje kvalitete proizvoda i usluga u poduzeću VELA YACHT d.o.o. te na taj način pridonijeti ostvarenju ovog projekta. Posebni cilj je prilagođavanje zahtjevima tržišta te povećanje konkurentnosti poduzeća na tržištu. Rezultat projekta bit će  ishođen certifikat  ISO 9001:2015 sustav upravljanja kvalitetom.  Glavne su ciljne skupine zaposlenici poduzeća VELA YACHT d.o.o. na poslovima proizvodnje i ugradnje drvenih elemenata za opremanje interijera i eksterijera plovila. Neizravnu korist imat će ostale zainteresirane strane poduzeća a to su: kupci, dobavljači i poslovni partneri, društvena zajednica (lokalna i šira), banke…

Ciljevi: 

Dugoročni ciljevi poduzeća su:

– Ostvarenje i povećanje profita

– Zadovoljenja potreba i očekivanja kupaca

– Povećanje udjela na tržištu

– Poboljšanje odnosa sa kupcima, dobavljačima i poslovnim partnerima

Navedene ciljeve postit ćemo primjenom slijedećih načela:

– ispunjavanje svih zahtjeva kupaca, zakona i tehničkih normi vezanih uz naše proizvode i usluge

– vodstvo uprave i uključenost poslovodstva i svih zaposlenika

– izobrazba, uvježbavanje i razvoj kompetentnosti svih naših zaposlenika

– preventivno djelovanje i sprječavanje isporuke nesukladnih proizvoda i usluga

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta je 83.534,75 HRK, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 66.827,80 HRK, a iznos koji sufinancira EU je 56.803,63 HRK. Vlastito učešće je 15%.

Razdoblje provedbe projekta (od-do):

15.03.2019. do 15.09.2019

Kontakt osoba za više informacija:

Leonardo Grubelić, e-mail; leonardo@vela-yacht.com

Reference:

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite;
www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite;
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/


Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020